حفظ نظام جمهوری اسلامی بدون توجه به منافع ملی، خواست، اراده و منافع مردم گرفتار مشکلات جدی و عمیق می شود. اگر نمایندگانِ دانا، توانا و فداکار به کرسی نمایندگی نرسند در ان تردیدی نخواهد بود.
کد خبر: ۸۰۹۹۸۷
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۹ 30 December 2019

به گزارش تابناک مازندران، یکی از پرسش های مهم جهت حاکمیت مردم سالاری در مورد نمایندگان مردم در حوزه حکمرانی است. نمایندگانی که با انتخابات ازاد از طریق اگاهی، دانایی و توانایی مردم در اعمال ارادهِ خویش بر مبنای حق رای به منظور تحقق مطالبات در چارچوب حقوق شهروندی انتخاب می شوند.
شرایط انصراف کاندیداها عبارتند از:

1. کاندیداهایی که در پیوند میان حفظ نظام سیاسی مستقر و دفاع از حقوق شهروندان در عرصهِ نمایندگی ناتوان هستند.

2. کاندیداهایی که دانایی و توانایی لازم در قانون گذاری را نداشته و مجبور می شوند به مسائل حاشیه ای و بی اهمیت بپردازند.

3. کاندیداهایی که در استفاده از حق قانونی تحقیق و تفحص در همهِ امور کشور؛ ناتوان و یا هراسناک هستند.

4. کاندیداهایی که در کاربُرد حق سؤال و استیضاح وزراء و رئیس جمهور به امتیازات فردی، شخصی و باندی توجه دارند و منافع ملی و مردم را به پای امتیازات مذکور ذِبح می کنند.

5. کاندیداهایی که از درک پیوند میان سیاست داخلی با سیاست بین الملل جهت تامین منافع ملی عاجزند.

6. کاندیداهایی که زندگی اداری و سیاسیشان بر مبنای سیاست حذفی و خشونت کلامی و رفتاری بوده و با ورود انان به کرسی قدرت؛ گسترش و تعمیق می یابد.

7. کاندیداهایی که قانونگذاری و سیاستگذاری را از دریچه نظامی گری و امنیتی می بینند. اگر چه نظامی گری و امنیتی بودن در جایگاه خویش بسیار مهم و ارزنده است.

8. کاندیداهایی که دستگاه قضا را سیاست زده و سیاست زدگی را حاکم بر داوری می خواهند.

9. کاندیداهایی که از درک و تحقق حاکمیت قانون عاجز و رای مردم را پشتوانهِ گریز از قانون خود می خواهند.

10. کاندیداهایی که رای مردم را زینت خویش می دانند و شهرت ناشی از ان را به انتظار می نشینند.

11. کاندیداهایی که قدرت نمایندگی را در واگذاری پست ها و مناصب به اقربا و چاپلوسان اعمال می کنند.

12. کاندیداهایی که در بستر رانت و فساد اداری رشد کرده. و ارتقاء یافتند و پست های مدیرکلی و ... را در منظر افکار عمومی سان می دهند.

13. کاندیداهایی که دروغ و فریب را در هم می امیزند تا مردم را ابزار امیال خویش قرار بدهند.

14. کاندیداهایی که خیانت می کنند و ان را بنام خدمت بر مردم و کشور عرضه می دارند.
و ......... .

در پایان متذکر می شوم که حفظ نظام جمهوری اسلامی بدون توجه به منافع ملی، خواست، اراده و منافع مردم گرفتار مشکلات جدی و عمیق می شود. اگر نمایندگانِ دانا، توانا و فداکار به کرسی نمایندگی نرسند در ان تردیدی نخواهد بود.


 روح اله صالحی. 9. 10. 98

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار