دعوت گزينشی خبرنگاران در برخی ادارات و دستگاههای مازندران
برخورد دوگانه برخی روابط عمومی های ادارات مازندران

به گزارش تابناک مازندران، امروزه روابط عمومی (public relations) و رسانه (Media) به عنوان 2 حوزه مهم در نظام ارتباطی كشورها از جایگاه ویژه ای برخوردارند و پویایی هر یک به هم افزایی و همكاری های مشترک با یكدیگر بستگی دارد.

بر اساس این گزارش ، روابط عمومی تركیب علم و هنر و از مهمترین اركان موفقیت هر سازمان است و رسانه ابزاری برای انتقال پیام و بستری مناسب برای برقراری ارتباط محسوب می شود.

ارتباط متقابل و مستمر روابط عمومی و رسانه، علاوه بر ارتقای عملكرد هر یک از این حوزه ها، پیوند مردم، مسئولان و بهبود مسیر تحقق جریان آزاد اطلاعات را به دنبال دارد.

متاسفانه شاهدیم که بیشتر روابط عمومی های ادارات و دستگاههای مازندران، که طبق وظایف ذاتی خود باید با همه رسانه ها ارتباط مستقیم برقرار نمایند، از وظیفه خود کاسته و در بخش دعوت از خبرنگاران، آن را به عهده "رابط رسانه ای" گذاشته اند که طبیعتا رابط رسانه ای سلیقه ای عمل می کند و در نهایت روابط عمومی ادارات را خواسته یا ناخواسته زیر سوال می برد .

بارها اتفاق افتاده است که رابط راسانه ای در دعوت از خبرنگاران به نشستهای خبری و یا تهیه ی گزارش و خبر، خبرنگاران را گزینشی دعوت می نماید، که در نوع خود جالب و قابل تامل و سوال برانگیز است.

انتخاب گزينشيی، مدت‌هاست كه در شهرستانهای مازندران مرسوم شده، رسمی كه رابط رسانه ای (که مشخص نیست از سوی چه شخص یا اشخاصی انتخاب شده) و بهتر است در حالت بدبینی از این رخداد به عنوان "مافیای رسانه ای" یاد کنیم، که  ترجیح می دهد فقط خبرنگاران همسو با خود را به جلسات ادارات دعوت نمایند و در واقع از سایر خبرنگاران و رسانه ها که اتفاقا طبق سابقه و رنکینگ گوگل در جایگاه شایسته ای برخوردارند بی بهره باشند .

در شرایطی که این حق همه رسانه هاست تا به صورت یکسان اتفاقات مختلف را پوشش خبری بدهند، اصلاً مشخص نیست که چرا انتخاب خبرنگاران به صورت خاص انجام می شود و برخی رسانه ها نماینده ای در مراسمات ندارند.

به نظر می رسد اين رابطین به‌ نوعی سعی دارند تا با عدم دعوت برخی از رسانه‌ها در واقع آن‌ها را تحريم خبری نمایند، اما این خبرنگاران تيزبين‌تر از آن هستند و هميشه در راستای انجام رسالت خود به بهترين شكل تلاش می‌كنند.

اين اقدام موجب شد تا ما پس از سالها تذکر به مسئولین شهرستانی و بی نتیجه ماندن، جهت برخورد با چنين تفكر روابط عمومی ها، اینبار از استاندار محترم مازندران که خود در رسانه ها فعالیت داشته اند ، تقاضا کنیم كه چنين رويه‌ای را اصلاح و با بانيان آن برخورد جدی نموده و "رابط خبرنگاران یا مافیای رسانه ای" را از روابط عمومی های ادارات و دستگاهها حذف نمایند.

امید است حسین زادگان استاندار محترم مازندران، که همواره سعی کرده تا ارتباط خوبی با رسانه ها داشته باشد، این مسئله را پیگیری نماید، تا دیگر اتفاقاتی از این نوع که در واقع به نوعی تبعیض آشکار است در همه ی شهرستانهای استان مازندران تکرار نشود.

به امید آنروز

الهام زارعی