افتتاح پل شهید سید حسین آملی در ساری

 پروژه میان‌گذر شهید آملی به طول ۷۰۰ متر و با اعتبار ۶۰ میلیارد ریالی در ساری افتتاح شد،