رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی بازداشت شد

این رئیس فدراسیون پیش از این با سرپرست سابق تیم ملی درگیری لفظی پیدا کرده بود و همین امر کار را به شکایت از سوی سرپرست پیشن کشاند و در نهایت وی با در اختیار داشتن حکم جلب، صبح امروز شنبه این رئیس فدراسیون را بازداشت کرد.

رئیس یکی دیگر از فدراسیون های ورزشی قصد پادرمیانی برای بازداشت نشدن همتای خود را داشت که وساطت او هم مورد قبول شاکی قرار نگرفت و در نهایت این رئیس فدراسیون توسط ماموران منتقل شد.