چهاردانگه ساری میزبان بلای کثیف

چهار دانگه نامی آشنا برای کُشتی دوستان اما موضوع گزارش ما کُشتی نیست بیش از 13 سال از بهمن ماه 1384 میگذرد آن زمان قرار بود چهاردانگه با وعده سه ماهه مسولین جهت برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی آماده شود در این ۱۳ سال چهار دانگه بیش از 500 تن زباله شهرستان ساری را میزبانی کرده است و حاصل اش گرفتن جان یک جوان 29 ساله که در شیرابه های محل دپو غرق شد و نفوذ شیرابه های زباله به آب های زیر زمینی و حجوم حیوانات وحشی برای سهم بردن از این انبار درهم است و بیماری های گوناگونی که منشاء آن همین زباله است تنها بخشی از ابعاد فاجعه بار حمل زباله به بخش چهاردانگه است.