تخریب58 مورد غیرمجاز در بابلسر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر: از ابتدای امسال تاکنون ۵۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران، حمیدرضا رحمانی با اعلام این خبر گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌ها و اجرای احکام صادر، ۳۰ هزار مترمربع از زمین‌های زراعی و باغی تغییرکاربری یافته بدون مجوز شهرستان بابلسر، آزاد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر با اشاره به حضور نمایندگان دادگستری، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی این شهرستان برای قلع و قمع بنا‌های غیرمجاز ذکر شده افزود: هرگونه ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی ممنوع و غیرقانونی بوده و گشت حفاظت از زمین‌های کشاورزی شهرستان بابلسر به طور مستمر با دهگردشی در روستاها، فعالیت‌های بخش کشاورزی را رصد کرده و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی برخورد قانونی می‌شود.
رحمانی از مالکان زمین‌های کشاورزی خواست: قبل از هرگونه اقدام به تغییر کاربری زمین‌های خود، برای دریافت مشاوره و مجوز‌های قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.