اعلام درآمد و هزینه خانوار‌های ایرانی

متوسط درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی اعلام شد.
اعلام درآمد و هزینه خانوار‌های ایرانیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس نتایج آمارگیری دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۷، هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط ۴۳ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۲۳ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه ۳ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان درآمد و ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه است.
بنا بر این گزارش هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور ۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان درآمد و ۲۱ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان هزینه داشته است که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ۹۴۳ تومان درآمد و یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومان هزینه بوده است.
مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد هر خانوار شهری به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون و ۸۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ۳۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.
بنا بر این گزارش روند مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوار‌ها در سال‌های اخیر از مثبت بودن این مابه‌التفاوت از چند سال گذشته حکایت دارد؛ به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز هر خانوار شهری به ترتیب ۳ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان و ۳ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و هر خانوار روستایی به ترتیب یک میلیون و ۹۹۶ هزار تومان و ۲ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است.
در واقع، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ هر خانوار شهری به ترتیب ۱۰،۲، ۱۰.۲ و ۹.۶ درصد و هر خانوار روستایی به ترتیب ۱۱.۳، ۱۱.۵ و ۸ درصد از درآمدش نسبت به کل هزینه‌هایش بیشتر بوده است.
در این گزارش آمده است مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوماً به معنی پس‌انداز خانوار نیست و چنانچه به پس‌انداز از دید تشکیل سرمایه بنگریم، مناسب‌ترین مفهوم برای پس انداز است.
در طرح‌های آمارگیری هزینه و درامد خانوار، درامد یکسال گذشته خانوار سوال شده و آن بخشی که برای سرمایه گذاری از خانوار خارج می‌شود پرسیده نشده و نمی‌توان پس انداز خانوار‌ها را (چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت) از طریق این آمارگیری محاسبه کرد.