زلزله مرز گیلان - قزوین در غرب مازندران احساس شد

ایرنا ، این زلزله بر اساس اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران حوالی جیرنده در مرز استانهای قزوین و گیلان و در عمق ۸ کیلومتری زمین و در فاصله ۲۳ کیلومتری جیرنده گیلان و ۲۳ کیلومتری محمودآباد نمونه استان قزوین روی داد.

مردم شهرهای غرب استان مازندران خصوصا شهرستان رامسر و تنکابن این زلزله را کاملا احساس کردند.

منطقه جیرنده از بخش عمارلو، شهرستان رودبار در استان گیلان که با مرکز شهرستان رامسر هم ۱۶۰ کیلومتر فاصله دارد.