29 مهرماه 98 در مازندران برگزار می شود
بازبینی آثار سی و یکمین جشنواره تئاتر استانی مازندران

یاسر محموی برنتی رییس انجمن هنرهای نمایشی شعبه مازندران و دبیر سی و یکمین جشنواره تئاتر استان مازندران در گفت وگو با پایگاه خبری فجر شمال گفت: تعداد 22 متن از 11 شهر رامسر، تنکابن، نوشهر، نور، محمودآباد، بابلسر، آمل، قائم شهر، پل سفید، نکا و ساری در مرحله بازخوانی جشنواره انتخاب و به مرحله باز بینی راه یافتند.

وی با ارایه این مطلب که امسال نسبت به سال گذشته استقبال گروه های شرکت کننده درجشنواره از رشد چشمگیری برخوردار بوده است افزود: شهرهای نکا، بابلسر، پل سفید، محمود آباد، رامسر و تنکابن با یک اثر، نوشهر، نور و قائم شهر هرکدام با دو اثر، شهر آمل با سه اثر و شهرساری با هفت اثرکه بیشترین اثر را ازآن خود کرده است به مرحله بازبینی راه پیدا کرده اند.

محمودی برنتی به تاریخ برگزاری بازبینی آثار اشاره کرد و ادامه داد: بازبینی آثارتوسط هیات داوران بازبین از 29 مهر ماه 98 از غرب استان آغازمی شود و تا دوم آبان ماه آخرین روز بازبینی در شرق استان انجام می پذیرد ادامه پیدا می کند.

رییس انجمن هنر های نمایشی شعبه مازندران خاطر نشان کرد: درتاریخ 07/29/ 98 شش نمایش در شهرهای نور، نوشهر، رامسر و تنکابن در غرب استان به شرح ذیل بازبینی آن ها انجام خواهد شد.

1- نمایش«ماتیک و مانیک» به نویسندگی علی شکری و کارگردانی یوسف ابراهیمی از شهر نور راس ساعت 9
2- نمایش«فرشتگان غواص» به نویسندگی یوسف ابراهیمی و کارگردانی رضا غلامی از شهرنور راس ساعت 30 / 10
3- نمایش«آکادمی جادو» به نویسندگی و کارگردانی سید نورالدین قدسی از شهر نوشهر راس ساعت 13
4- نمایش«پانما» به نویسندگی مجید کاظم زاده مژدهی وکارگردانی مسلم خردمند از شهر نوشهر راس ساعت 15
5- نمایش«بسیار نزدیک ، هر اندازه دور» به نویسندگی نصراله قادری و کارگردانی هوشنگ امیدی نژاد در شهر رامسر راس ساعت 17
6- نمایش«تنت تازیانه ای است که زلفش را در باد بی زمان رها کرده» به نویسندگی مجتبی دهدار و کارگردانی داریوش شافی در شهر تنکابن راس ساعت 20

دبیر سی و یکمین جشنواره تئاتر استان مازندران ادامه داد: در تاریخ 98/08/30 پنج نمایش از محمود آباد، آمل و قائم شهر بازبینی آن ها به شرح ذیل صورت می پذیرد.

1- نمایش «اعتراف درآدمستان و قتل همدستان» به نویسندگی و کارگردانی محسن سپاسی در شهر محمود آباد راس ساعت 9
2- نمایش «آقای گانگ» به نویسندگی و کارگردانی سهیل شیخ متولی در شهرآمل راس ساعت 11
3- نمایش «جشن تولد 18 سالگی» به نویسندگی و کارگردانی سارا فرخی در شهرآمل راس ساعت12/30
4- نمایش«بقا» به نویسندگی افشین نبی پور و کارگردانی مشترک افشین نبی پور و محمد شجاعی در شهر آمل راس ساعت 14/30
5- نمایش«سیل ساکن تفکرات اذهان بی خودی نا آرام» به نویسندگی نیما دهقانی و کارگردانی سبحان قربانی در شهر بابلسر راس ساعت 17/30

6- نمایش «انتخاب» به نویسندگی حسین ذوالفقاری و کارگردانی حمید ناطقی در شهر قائم شهر راس ساعت 20

محمودی برنتی افزود: و اما در روز 98/08/01 شش نمایش از شهر های قائم شهر، پل سفید و ساری به شرح ذیل بازبینی خواهند شد.

1- نمایش «چند پاراگراف عشق» به نویسندگی وکارگردانی حامد کریمی در قائم شهر راس ساعت 9
2- نمایش «پس از برخورد جسم سخت به سر» به نویسندگی سجاد داغستانی وکارگردانی مهدی ملکی در شهر پل سفید راس ساعت 11/30
3- نمایش «جنگال» به نویسندگی وکارگردانی علی قاجاری در شهرساری راس ساعت 14/30
4- نمایش «طالب » به نویسندگی وکارگردانی تورج زایدلی در شهرساری راس ساعت 16
5- نمایش «مرهم عزیز » به نویسندگی وکارگردانی افشین رشیدی درشهرساری راس ساعت 18
6- نمایش «بودن یا نبودن» به نویسندگی وکارگردانی علی عظیمی در شهر ساری راس ساعت 20

رییس انجمن هنر های نمایشی شعبه مازندران ادامه داد: در مورخ 98/08/2 درآخرین روز، به بازبینی چهار نمایش ذیل در شهر ساری و نکا پرداخته می شود.
1- نمایش «پدر خط فاصله پسر» به نویسندگی سینا دلشادی وکارگردانی یوسفعلی یونسی در شهر ساری راس ساعت 9
2- نمایش «و...دود» به نویسندگی امین آبان وکارگردانی امین پورمند در شهر ساری راس ساعت 11/30

3- نمایش «هراس» به نویسندگی وکارگردانی«بهزاد شاهنده» درشهر ساری راس ساعت 14
4- نمایش «خواب در فنجان خالی» به نویسندگی نغمه ثمینی وکارگردانی احمد خدادی در شهر نکا راس ساعت 17

دبیر سی و یکمین جشنواره تئاتر استان در پایان افزود: سی و یکمین جشنواره تئاتر استان در نیمه دوم آبان ماه 1398 در مازندران برگزار خواهد شد و اسامی هیات داوران بازبین متعاقبا اعلام خواهد شد.