برداشت5 هزار تن پرتقال در نکا

سید شبر موسوی با بیان اینکه از 5 هزار و 500 هکتار باغ های مرکبات شهرستان نکا، 2 هزار و 352 هکتار به انواع پرتقال اختصاص دارد، گفت: 2 هزار و 93 هکتار از این سطح، بارور است.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا ادامه داد: عمده رقم تولیدی پرتقال این شهرستان مربوط به تامسون با یک هزار و 590 هکتار و پرتقال خونی با 503 هکتار است.

موسوی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود باغداران نکایی امسال 50 هزار تن پرتقال از باغ‌های مرکبات برداشت کنند.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا متوسط عملکرد پرتقال در باغ‌های مرکبات این شهرستان را 20 تا 25 تن اعلام کرد.

 وی به نوسازی و اصلاح باغ‌های مرکبات شهرستان نکا اشاره کرد و افزود: باغداران نکایی با به‌کارگیری مهندسان کشاورزی، باغداری را به صورت فنی انجام می‌دهند.