آفتی که باغات مازندران را در نوردید

 ایسنا/ مگس میوه مدیترانه‌ای آفتی است که امسال باغات مازندارن را درنوردید و خسارتی هنگفت به باغات میوه استان وارد کرد.

این مگس که توانایی آسیب به بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ نوع میوه را دارد امسال به کمتر باغداری در مازندران ترحم کرد و می‌توان گفت بیش از ۹۰ درصد باغات میوه استان امسال مورد حمله مگس میوه مدیترانه‌ای قرار گرفتند.

آفتی که اکنون دغدغه تولیدکنندگان است و بسیاری از کشاورزان و باغداران با استفاده از سم‌های شیمیایی و یا تله چسب زرد در تلاش جهت کاهش خسارات وارده بر خود هستند.