اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۵:۱۶:۵۶
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۴۲
اذان ظهر
۱۲:۵۱:۵۵
غروب آفتاب
۱۸:۵۸:۲۰
اذان مغرب
۱۹:۱۵:۳۷