اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۵:۱۶:۰۱
طلوع افتاب
۰۶:۴۲:۵۴
اذان ظهر
۱۲:۵۲:۱۶
غروب آفتاب
۱۸:۵۹:۵۱
اذان مغرب
۱۹:۱۷:۰۸