اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۴:۴۴:۰۴
طلوع افتاب
۰۶:۱۸:۱۱
اذان ظهر
۱۳:۰۲:۰۴
غروب آفتاب
۱۹:۴۴:۱۱
اذان مغرب
۲۰:۰۲:۱۹