اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۵:۱۹:۵۱
طلوع افتاب
۰۶:۴۷:۲۲
اذان ظهر
۱۳:۰۲:۵۷
غروب آفتاب
۱۹:۱۷:۵۶
اذان مغرب
۱۹:۳۵:۲۰