اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۵:۱۰:۱۲
طلوع افتاب
۰۶:۴۰:۱۱
اذان ظهر
۱۱:۴۳:۵۸
غروب آفتاب
۱۶:۴۶:۱۳
اذان مغرب
۱۷:۰۴:۵۷