اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ساری
اذان صبح
۰۵:۰۶:۱۰
طلوع افتاب
۰۶:۳۱:۵۸
اذان ظهر
۱۲:۱۱:۱۲
غروب آفتاب
۱۷:۴۹:۴۷
اذان مغرب
۱۸:۰۷:۱۵